Uživatelky

Prohlédněte si profily všech našich uživatelek a ambasadorek. Inspirujte se zajímavými příběhy a navazujte nové kontakty.

Lenka Papadakisová
Lenka Papadakisová

majitelka společnosti Expertis

Před 15 lety založila Lenka Papadakisová společnost Expertis zaměřenou na vzdělávání manažerů a podnikatelů. Ač dosahovala velkých úspěchů, cítila, že potřebuje něco víc. Firmu před 3 lety začala transformovat a nyní se zaměřuje na osobnostní rozvoj leaderů. Jejím zájmem je moudrý byznys a moudrá společnost, která přináší trvalé hodnoty.

 
image

Jak jste přišla na svůj podnikatelský nápad?

Je to něco jako osud. Začala jsem v roce 1985 ve svých devatenácti letech pracovat v Kulturním domě hlavního města Prahy v oddělení vzdělávání dospělých. To jsem si našla velmi intuitivně. První firmu Kredo jsem založila se třemi kolegyněmi už v roce 1991. Zaměřily jsme se na to, co jsme znaly a měly rády, a co nám přišlo užitečné – vzdělávání, které bylo potřeba pro nově vznikající firmy, novou legislativu, kvalifikaci nových pracovních pozic a řadu dalších akcí, které nás bavily. Byly to úžasné začátky podnikání. Po pěti letech jsme ale dospěly do situace, kdy se nám společné podnikání začalo rozpadat. Řešila jsem, kudy dál, a rozhodla se pokračovat v určité výseči toho, co jsem již dělala, vzdělávání manažerů a personalistů. Takže jsem v roce 1996 založila svou současnou společnost Expertis. Chtěla jsem udělat něco proto, aby čeští manažeři byli úspěšní v mezinárodních podmínkách. V té době zahraniční společnosti intenzivně rozvíjely své aktivity v Čechách.

image

Jaké byly Vaše první kroky? Čím je podle Vás potřeba začít?

U první i druhé společnosti to bylo stejné a platí to i dnes s novými aktivitami. Na začátku je silný impuls, nápad, chuť. U mě je to vždy spojené s tím, že jde o něco, co mě zajímá a co potřebuji také pro sebe. Něco, čemu věřím, chci s tím být spojována a nějak mě to vyjadřuje. Pro mě je důležité klást si otázky: Proč to chci dělat? Co chci přinést? V čem to bude užitečné? Pro koho? A poněvadž se v mém podnikání jedná o určitou kontinuitu, první aktivitou obvykle je podívat se, co umím, co jsem už před tím vybudovala, co mám k dispozici a jak na to mohu navázat. Pak hledám, co si přeji vytvořit, hodně o tom mluvím s lidmi a zjišťuji jejich zájem, jak na věc reagují. Poté přichází čas vytvořit nové vztahy a důvěru. Dát na vědomí, že tady existujeme a nabízíme aktivity zaměřené na rozvoj managementu.
Měla bych zmínit ještě jednu důležitou věc, která mé podnikání v roce 1996, než jsem založila Expertis, ovlivnila. Odjela jsem na Krétu, kde jsem měla na jednom specifickém místě ve starém olivovém háji vnuknutí. Uvědomila jsem si, že tady už vše, co děláme, bylo. Nemohu vytvořit nic nového. Je třeba spíš tyto věci objevovat a dávat je do nových vztahů. Vše souvisí s tím, jak v našem světě pracujeme s vědomím a poznáním. Protože jsme byli také v Knossu, spojila se mi s tím symbolika labyrintu a ve Festu symbolika zčásti rozluštěného a zčásti nerozluštěného písma. To se pak promítlo do vínku celé firmy. Hledání sebe sama, cesty ven, snaha spojit se s oněmi starými hodnotami a pravdami, které platí i v současné době. Otisklo se to i do našeho tehdejšího loga, které vyšlo z onoho labyrintu. Slovo Expertis pak vzniklo z motta Credo Experta, věř zkušenému, které jsme měli v předchozí společnosti.

image

Jak jste poznala, že jste na podnikání připravená? Že přišel ten správný čas?

Můj úplný začátek podnikání v roce 1990 byl takový typicky ženský. Měly jsme s kamarádkami schůzku u nás v kuchyni, okolo nás pobíhal můj tříletý syn a my se při tom dohodly, že chceme v oblasti vzdělávání, kterému jsme se věnovaly, pokračovat, a že založíme firmu. Tehdy to byla velmi specifická doba. Jsem vděčná, že jsem ji zažila, protože atmosféra byla opravdu úžasná, byť vše bylo trochu naivní. Vstupovat dnes do podnikání je přece jen náročnější, protože už jsou nastavena určitá pravidla hry, která je potřeba poznat a respektovat. Tehdy jsme je spoluvytvářely, přirozeně jsme jako malé děti objevovaly, jak se to dělá.
Když naše společné podnikání končilo, zvažovala jsem, jestli se spojím s někým, kdo už v této oblasti něco vytvořil, a přinesu svoji kvalitu, zda se nechám zaměstnat v jiné branži, nebo jestli budu pokračovat dál. V té době jsem potkala člověka, který je dodnes mým poradcem a průvodcem. A ten mi tehdy řekl, proč bych v podnikání nepokračovala, když mám onen drive a zkušenosti. Tak jsem o tom začala takto přemýšlet a na cestě po Krétě jsem zasela semínko pro Expertis.

Co se podle Vás při rozjezdu podnikání dnes nejvíc podceňuje?

Nemám k dispozici žádný průzkum, takže budu mluvit spíš o svých pocitech. Přijde mi, že se teprve začíná objevovat potřeba nalézt při podnikání ono hluboké souznění s vlastní duší, potřeba, aby moje činnost byla užitečná pro druhé a také pro svět. Já jsem toto cítila vždy. Při práci s lidmi často vidím, že více hledají, co by se asi hodilo, co by pravděpodobně chtěli jiní. Poznala jsem však, že věci nejvíc fungují, pokud se rozhodujete podle toho, co je Vaše potřeba. Když jsem realizovala vzdělávací programy, dělala jsem je s tím, že na ně sama ráda půjdu. A když jsem cítila, že je potřebuji sama pro sebe, tak jsem věděla, že minimálně dvacet procent populace je na tom stejně. Pak je samozřejmě třeba vše postavit tak, aby projekt sloužil nejen Vám, ale i ostatním.

Co se naopak přeceňuje?

Všechny záležitosti, které s sebou podnikání přináší, jsou důležité. Otázkou ale je, která víc. Občas vidím, že lidé jsou příliš netrpěliví. Ještě přesně nemají vyjasněný svůj podnikatelský záměr, nevědí, kam firmu směřovat, ale už mají potřebu něco dělat. Takže začnou řešit peníze, najmou si prostor, a tak se zaváží k věcem, které je pak možná začnou svazovat. Nebo si dopředu vyberou lidi, a potom zažívají pocity zklamání, protože se musejí přizpůsobovat něčemu, co se řeklo ve fázi, kdy ještě nic nebylo zralé. Je lepší vzít si o něco více času, vše si poskládat dohromady, ujasnit si, proč co děláte a pro koho, a teprve pak přejít k otázce s kým, kde, kdy a jak.

Kde čerpáte nové znalosti a inspiraci?

Dívám se okolo sebe a inspirace chodí sama. Taky mám skvělé učitele a partnery, kterých si vážím, a jsou pro mě inspirací. Mám pocit, že nakonec mám oněch nápadů víc, než jsem schopná nejen sama zrealizovat, ale i předat jako impuls někomu jinému. V současné době jsem naopak onu šíři, která byla hodně velká, začala redukovat a transformovala jsem svou společnost a své fungování v podnikání. V tomto kontextu se snažím vytvářet příležitosti i pro jiné lidi, aby v podnikání mohli sami fungovat. Nápady opravdu přicházejí tak, že se dívám kolem sebe, sleduji, co mě baví, vnímám, kde vidím určitou potřebu a kde cítím energii. Pokud mě ona věc osloví zevnitř a přijde mi, že zapadá do mého směru, tak vše iniciuji.
V této souvislosti je třeba připomenout principy moudrého byznysu. Před třemi lety jsem začala sledovat, jak se dá byznys dělat moudře. Tedy ne vychytrale, ale tak, aby byl postavený na užitečnosti, hodnotách, etice, udržitelnosti a nešlo jen o vydělávání peněz. Protože ty jsou sice důležité, ale problémem je, stanou-li se hlavním smyslem, proč podnikat. To se teď, myslím, postupně mění i v naší společnosti a docházejí k tomu i velké korporace. Soustředit se jen na neustálý růst není normální, to je chybné pojetí ekonomiky jako filosofie, které není v souladu s tím, jak fungují zákonitosti univerza, našeho vesmíru. My lidé teď na tento chybný kód dojíždíme. Potřebujeme být opět v rovnováze mezi materiálnem a duchovnem.

Jsou podle Vás lidé, kteří se na podnikání nehodí, a proč?

Pokud si lidé uvědomí svůj talent i možnosti a mají odvahu, v podstatě vždy začnou určitým způsobem podnikat. To neznamená, že musejí budovat firmu, ale podnikají se svou hodnotou, předávají ji někomu dalšímu. Například ti, co nemají vlastní nápad, mohou být schopni realizovat nějaký cizí, mohou vytvořit systém, dokážou udržet věci při životě. Pokud ale člověk nemá určité kvality uvědomělé, tak mu podnikání pravděpodobně nepůjde, nebo bude dostávat velké rány. Mezi tyto kvality patří například vůle podnikat, zájem realizovat něco úspěšného. Stejně tak důležitá je vytrvalost, velká pokora i ona vášeň a chuť. Pokud věci děláte jen proto, že Vám připadá, že se jinak neuživíte a neuvědomujete si nějaký větší smysl, pak to není žádné podnikání. Nebo je výsledkem firma, která není ničím přitažlivá a obvykle je to dřina.

Co jsou podle Vás nejtěžší překážky, na něž začínající podnikatelka není připravena?

Možná největší zkouška a také zároveň největší příležitost se něco naučit je, když se Vám přestane dařit a věci nefungují, jak byste si přála. Přijdou obavy, zklamání, někdy beznaděj. Obdobná zkušenost je ale potřeba, aby člověk věděl, jak tuto fázi překoná. Když to zvládnete, je to největší odměna, získáte důvěru v sebe. Vše totiž funguje v cyklech a rytmech, a u nás žen to platí dvojnásob. Takže je přirozené, že přijde období, kdy se nedaří. Důležité je, jak to vnímáme a jak to zvládáme. Zda podlehneme panice, nebo jdeme hledat řešení. Je potřeba být za tuto zkušenost ráda, protože pomůže překonávat další obtíže. Také velmi záleží na tom, jaké mají podnikatelky zázemí. Situaci jim někdy komplikuje fakt, že spolu s podnikáním se mění i jejich role v rodině. Pak je otázkou, zda rodina a zejména partner ženu podporuje, nebo naopak začne soutěžit, je nespokojený.

Když jste se rozhodla podnikat, udělala jste si nejprve analýzu trhu, nebo jste se více méně spolehla na své znalosti a intuici? Osvědčilo se Vám to?

Nejsem příznivcem analýz trhu, což vyplývá z toho, co jsem říkala. Přijde mi logické začít podnikat se záměrem, který mě oslovuje. Pokud vidím, že to přináší určitou trvalejší hodnotu, jdu tento záměr naplňovat. To je jeden z přístupů k podnikání. Pak zde existuje ještě onen druhý, postavený na hledání volných míst na trhu. Udělám si analýzu, najdu si určitý chytrý nápad a tomu se budu věnovat. Ale tomu chybí onen základní život. Pokud se podaří, že iniciátor s danou myšlenkou souzní a pozná, že to je také jeho poslání, dobrá. Velmi často tomu tak ale není. Jsou lidé, kteří jsou investory, najímají si lidi pro určitou myšlenku a vše se pak odehrává trochu mechanicky, podle pravidel a zákonitostí managementu, které jsme se učili. Hodnota, která z toho leze, je ovšem mizerná, nemluvě o pocitu spokojenosti a seberealizace.

Jaké bylo nejtěžší rozhodnutí, které jste dosud musela v rámci svého podnikání udělat?

Nejtěžší rozhodnutí bylo, že pro mě bude podnikání důležitější než například mé mateřství, což jsem si v začátku asi ani tolik neuvědomovala. Dnes bych to, myslím, řešila jinak, proto se snažím pomáhat ženám, které mají děti, a radit jim, jak na to. Druhou věcí, kterou jsem si potřebovala srovnat, bylo rozhodnutí začít novou firmu ve chvíli, kdy končila ta první. Musela jsem si uvědomit, že je vše v pořádku, že jsem neudělala nic, co by nebylo fér. Zásadní rozhodování přišlo také ve chvíli, když se mi nedařilo, jak jsem si představovala. Musela jsem znovu vzít energii a jít do toho.
Další záležitostí, která nebyla natolik těžká na rozhodování, ale musela jsem se na ni koncentrovat, byla transformace Expertis. Pro tu jsem se rozhodla před třemi roky. Hlavní ideou bylo změnit firmu zevnitř. Dříve jsme dělali celé spektrum dovedností a měli jsme několik různých divizí, ať již zaměřených na personalistiku, poradenství, manažerský rozvoj. Byli jsme také velmi úspěšní v oblasti pracovních kontraktů. Rozhodla jsem se ale, že se chci věnovat jen tomu, co přináší větší hodnotu, a tak společnost zmenším. To, co jsme dělali, bylo dobré, chtěla jsem se ale soustředit na věci, které přinášejí skutečnou změnu, na jejímž základě lidé začnou něco dělat jinak. K tomu se dospívá nejen změnou dovedností, ale hlavně změnou postojů a myšlení. Opustila jsem tedy zaběhnutý rytmus, byť byl výborný, a pustila se do něčeho neznámého, co ovšem mělo potenciál udržet firmu po další roky. V té době Expertis už fungoval dvanáct třináct let a toto rozhodnutí přineslo nový směr – jak firmě, tak mně.

Co považujete za svou konkurenční výhodu?

Věnuji se vzdělávání a transformaci ať už osobní, nebo společnosti. Pro mě a tím i pro Expertis je charakteristické, že otevírám brány novým věcem, vytvářím proud a propojuji zdánlivě nepropojitelné. V době, kdy jsme se začali věnovat otázce postojů a emocí, v této oblasti jiné firmy na poli firemního vzdělávání nepůsobily. Dnes je téma emocí a osobního prožitku součástí manažerského vzdělávání, takže jsem tak trochu průkopníkem. V tuto chvíli mě navíc zajímá ono spojení s moudrým byznysem a moudrou společností. Vnitřní integrace, autenticita a přirozenost, jednoduchost. To je myslím pro nás charakteristické. Přinášíme nové impulsy pro průkopníky a odvážlivce. Uvidíme, kam to půjde dál.

Kde vidíte svou firmu za pět let?

V procesu transformace jsem se naučila na ničem nelpět. Potřebovala jsem si zažít pocit, že když firmu, které jsem dala tolik, nebudu mít, nic se neděje, můj život na ní nestojí. To byla velká lekce a jsem za nic moc ráda. Osvobodila mě od spousty povinností a závazků a získala jsem lehkost a nadhled. Když se tedy ptám, co bude za pět let, nevím. Pokud bude Expertis stále existovat, bude se věnovat principům moudrého byznysu, který stojí na tom, že leader, manažer/ka, podnikatel/ka jsou integrovaní, celiství. To považuji za smysluplné. Leadeři ovlivňují ostatní lidi a nastavují hodnoty, kritéria, normy, ať si to uvědomují, nebo ne. Pro nadcházející tři roky také mám naplánované projekty související se společenskými otázkami – tedy moudrou společností. Expertis je totiž dnes jen jednou z pěti oblastí, jimž se věnuji. Tou další je projekt zaměřený na podporu podnikání žen, aby obstály se svým podnikatelským záměrem. Jde o nový typ otevřeného prostoru, v němž se mohou setkávat a podporovat, rozvíjet. Další oblast se týká inspirace příběhy – vedení rozhovorů, psaní a zaznamenávání osobních příběhů. Sdílení moudrosti a poznání lidí, kteří tím, co dělají a jak žijí, mohou inspirovat další lidi. Podobně je zaměřen také projekt Transpedice, který je o cestování za inspirací, hledání staronových hodnot v jiných kulturách, ať už to je jako teď Nový Zéland, nebo Berlín. A poslední je In-Cubator, vzdělávací program pro mladé lidi.

Kdybyste měla svůj příběh vystihnout pěti slovy, jaká by to byla?

Inspirace, vášeň, služba pro lidi. Propojování, protože jsem spojila lidi a témata, kteří by jinak do byznysu ani nevstoupili a dnes se v něm velmi dobře etablují. A také scelování. Sceluji sama sebe, lidi i systémy kolem sebe. Pokud bych to měla vyjádřit určitým mottem, je to cesta ke kvalitě moudré královny. Za tím se skrývá řada kvalit, zkušeností. Je to má pocitová představa, v jakém stavu se chci nacházet. Poslední tři roky na tom vědomě pracuji a jsem ráda, že mi to přináší ovoce a někteří blízcí si toho všímají. Je to můj osobní závazek k sobě samé. Moudrost je pro mě uvědomělá zkušenost.

 

Napište uživatelce

Co Vám umožňuje
registrace?

  • aktivně diskutovat
    s ostatními
  • komentovat veškeré dění
  • ptát se na to, co Vás zajímá
  • sdílet své zkušenosti a sbírat nové
  • vytvořit si vlastní profil a podělit se o svůj příběh
  • díky newsletterům získávat veškeré informace jako první
Registruj
 

 


< Březen 2017 >

 

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Aktivita na Facebooku

70,7 %
Ženy v číslech

 

Ze všech zaměstnanců a zaměstnankyň ve službách ženy tvoří valnou většinu – 70,7 %.

s.pageName = "Lenka Papadakisová | Život nápadům - Staňte se součástí komunity:uzivatelky-lenka-papadakisova-html"; delete s.pageState; s.prop4 = "Generic"; s.prop5 = "Uzivatelky"; s.prop6 = "Uzivatelky"; s.prop7 = ""; s.prop8 = "CZ";