Podnikání ve zdravotnictví? I to je možné

26.04.2011 16:28

Podnikání ve zdravotnictví? I to je možné

Ovšem znamená to splnit mnohem více požadavků a legislativních nároků než v jiných oborech. Důvod je jasný – ve zdravotnictví a dalších podobných oborech jsou znalosti, zkušenosti a praxe podmínkou číslo jedna. Potvrzuje to Darina Kopřivová, která byla na začátku 90. let první soukromou porodní asistentkou a zakladatelkou nestátního zdravotnického zařízení POMAD – Péče o matku a dítě.

Jaké jsou nároky na její profesi a povinnosti, které musí splnit? „V první řadě je to vysoká odborná úroveň, tedy všestranné znalosti v oboru. Nemohu si dovolit udělat chybu, mj. i proto, že pracuji samostatně, bez lékaře. Pacientky jsou velmi přísná zkoušející komise,“ vysvětluje.

Nezbytným předpokladem je v případě její profese a oboru, v němž má čtyřicetileté zkušenosti, také časová flexibilita: „Klientky nás potřebují 24 hodin denně,“ říká Darina Kopřivová. Alfou a omegou podnikání v porodnictví, nebo obecněji v poskytování zdravotní péče (týká se to tedy např. i povolání všeobecné sestry, zubní instrumentářky, dentální hygienistky a dalších zdravotnických profesí, chtějí-li pracovat bez odborného dohledu), je získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Všichni ti, kdo osvědčení získají, jsou zaneseni do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému a jeho principem je celoživotní vzdělávání osob, které pracují ve zdravotnictví a mohou ovlivnit (a ovlivňují) zdraví pacientů. Registr tedy spočívá v průběžném prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků, čímž má přispívat ke zvyšování kvality péče.
A pozor – osvědčení nemá nekonečnou platnost, ale pouze šestiletou. Může však být prodlouženo, a to o dalších šest let. Je třeba o to požádat minimálně 60 dnů před skončením platnosti aktuálního osvědčení a splnit další náležitosti, které ukládá zákon: odbornou způsobilost (zde má ale žádající možnost využít odkazu na správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., – podle nějž může požádat ministerstvo zdravotnictví o vyhledání potřebných údajů ze své úřední evidence, kterou ministerstvo vede), výkon zdravotnického povolání ve stanoveném rozsahu, získání určitého počtu kreditů z absolvovaných kurzů celoživotního vzdělávání v oboru nebo doklad o složení zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu daného povolání. Obrovským přínosem je členství v profesních organizacích – v případě porodnictví Darina Kopřivová doporučuje členství v České asociaci sester, odkud získává pravidelné informace o  vzdělávacích akcích,  které organizují odborné sekce.

Tím to zdaleka nekončí. Chcete-li založit nestátní zdravotnické zařízení, čeká vás daleko komplexnější proces: od myšlenky podnikat ve zdravotnictví až po první pacienty. Darina Kopřivová v této souvislosti po obsahové i formální stránce doporučuje konzultovat jednotlivé kroky a postupy řešení – s kolegy z oboru, gynekology, hygieniky a pediatry, ale i s kvalitními právníky, kteří dokáží připravit smlouvy pamatující na vše. A neopomíjí ani nabídku vlastní pomocné ruky: „Zajišťuji pro budoucí samostatně pracující porodní asistentky kurzy o legislativě, pracovní náplni atd. Dělám to dodnes, pokud mě kolegyně osloví, nikdy je neodmítnu a sleduji jejich vývoj.“
Po formální stránce je třeba splnit mnoho povinností ze zákona, které na sebe navazují. Zřízení nestátního zdravotnického zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních je, spolu s navazováním smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, velmi komplexní cestou, na níž je nezbytné konzultovat s odborníky nejen dodržení všech formálností, ale také zdravotnickou koncepci, kterou si zakladatel nebo zakladatelé stanoví.

Zdaleka ne poslední investicí do podnikání ve zdravotnictví je podle Dariny Kopřivové nejen pravidelné doplňování znalostí a sebevzdělávání i prostřednictvím kontaktu a konzultací s kolegy z příbuzných nebo souvisejících oblastí, ale i budování důvěry.
To sice platí v jakémkoli oboru, máme-li jej dělat dobře, dlouho a s úspěchem, ale přiznejme si, že ve zdravotnictví obzvlášť.

Další informace:
Národní centrum ošetřovatelských a nelékařských zdravotnických oborů, www.nconzo.cz
Ministerstvo zdravotnictví, sekce odborník zdravotník – vzdělávání a uznávání kvalifikací, www.mzcr.cz
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků
Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
Nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci
Etický kodex nelékařského zdravotnického pracovníka
Česká asociace sester – poskytuje i právní poradenství a je schopna zastupovat své členky a členy u případných právních sporů

Váš názor

Mohlo by Vás také zajímat

Bez podnikatelského plánu ani krok!

Bez podnikatelského plánu ani krok!

Stručně řečeno, podnikatelský plán (nebo chcete-li byznys plán) je dokumentem shrnujícím hlavní myšlenku podnikání, jeho krátkodobé a dlouhodobé cíle, a v neposlední řadě i podnikatelský záměr zohledňující relevantní trh, klienty a konkurenci.

Autor článku Život nápadům 03.10.2010
0 komentářů
Máte nápad – nezapomeňte prověřit konkurenci!

Máte nápad – nezapomeňte prověřit konkurenci!

Máte nápad, který stojí za to realizovat, a jste si téměř jistí, že s ním před vámi doposud nikdo nepřišel? To je bez pochyby ta nejlepší kombinace pro úspěšné podnikání. Ale ve většině případů tomu tak úplně není, lze totiž očekávat, že na trhu již existují společnosti nebo jednotlivci, kteří měli podobný nápad jako vy.

Autor článku Život nápadům 03.10.2010
0 komentářů
Stručný průvodce úřady

Stručný průvodce úřady

Zatímco dříve s sebou rozjezd podnikání přinášel obíhání hned několika úřadů, dnes stačí zajít na ten živnostenský, kde úvodní nutné formality vyřídí za vás. Přesto v průběhu podnikání nastanou chvíle, kdy musíte být v kontaktu i s těmi dalšími.

Autor článku Život nápadům 03.10.2010
0 komentářů

Co Vám umožňuje
registrace?

  • aktivně diskutovat
    s ostatními
  • komentovat veškeré dění
  • ptát se na to, co Vás zajímá
  • sdílet své zkušenosti a sbírat nové
  • vytvořit si vlastní profil a podělit se o svůj příběh
  • díky newsletterům získávat veškeré informace jako první
Registruj
 

 


< Březen 2017 >

 

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Aktivita na Facebooku

7,7 milionu
Ženy v číslech

 

7,7 milionu lidí v USA je zaměstnáno ve firmách, které vlastní ženy.

s.pageName = "Podnikání ve zdravotnictví? I to je možné | Život nápadům - Staňte se součástí komunity:novinka-podnikani-ve-zdravotnictvi-i-to-je-mozne-html"; delete s.pageState; s.prop4 = "Generic"; s.prop5 = "Novinky"; s.prop6 = "Novinky"; s.prop7 = ""; s.prop8 = "CZ";